BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

Tinread

Bibliomod

Structura si filiale

 

Catalog online
Catalog partajat

Proiecte

 

Shakespeare Corner

 

Baze de date

Deutscher Lesesaal

Biblioteca 1966

Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center

ANELIS Plus

Biblioteca Germana

20 de ani de existență

Onleihe

50 de ani

 

1948 - Ia fiinţă Biblioteca Institutului Agronomic "Tudor Vladimirescu", care a beneficiat de drept de depozit legal.
1959 - Se creează Biblioteca Institutului Pedagogic de 3 ani.
1966 - Biblioteca Institutului Agronomic "Tudor Vladimirescu" şi Biblioteca Institutului Pedagogic de 3 ani fuzionează sub denumirea actuală.
1970 - Se înfiinţează Biblioteca Facultăţii de Medicină.
1972 - Pe lângă Muzeul de Istorie a Medicinii şi Farmaciei se organizează şi Biblioteca Muzeului.
1973 - Biblioteca Universităţii din Craiova se mută în clădirea centrală a Universităţii din str. Al. I. Cuza nr. 13, când se reorganizează structural şi funcţional. Documentele se prelucrează centralizat şi se constituie Sala de referinţe.
1974 - Biblioteca redobândeşte prin lege dreptul de a deţine Depozit legal.
1977 - Se organizează Biblioteca Facultăţii de Mecanică.
1987 - După această dată se îmbunătăţeşte structura funcţională. Se pun bazele procesului de informatizare a Bibliotecii.
1991 - Se fondează Biblioteca Facultăţii de Drept "Nicolae Titulescu".
1992 - Ia fiinţă Biblioteca Facultăţii de Teologie.
1994 - Se organizează Seminarul matematic "Gh. Tiţeica".
1995 - Prin colaborarea dintre Institutul Goethe Bucureşti şi Biblioteca Universităţii din Craiova, aceasta din urma deschide publicului Sala Germană.
1996 - Începe prelucrarea informatizată a documentelor nou achiziţionate şi intrate prin Depozit legal şi constituirea bazei de date care poate fi accesată la adresa http://193.231.40.234:8080/opac.
1998 - Se realizează conectarea la reţeaua INTERNET.
2007 - Biblioteca Centrală a Universităţii din Craiova beneficiază de o locaţie modernă, sediu ce găzduieşte: Depozitul de unicate, Sala de referinţe, Sala multimedia, Sala de conferinţe, Centrul de documentare europeană.
2010 - Biblioteca Centrală a Universităţii este partener, alături de Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice în proiectul POSDRU „Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor în bibliotecile universitare”.