BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVAÎnscrierea la bibliotecă

GHID - Cum să accesezi contul de cititor (Tinread)

GHID - Modalităţi de căutare în catalogul online Tinread

GHID - Resurse electronice fulltext

BIBLIOGRAFII LA CERERE

Cerere Bibliografie

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ANELIS PLUS 2020-2021CĂRȚI ELECTRONICE FULLTEXT

TRIAL-uri

RESURSE ELECTRONICE FULLTEXT gratuite (Open Access)

Biblioteca digitala

Alte resurse

Biblioteca 1947

70 de ani Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare


Pagina proiectului


Materiale promoţionale


Newsletter proiect


Prezentarea bibliotecii
 

Baze de date – ebook-uri achiziţionate prin proiectul „Parteneriat pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare ” din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013
Axa prioritară 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.2. Calitate în învăţământul superior
Contract nr. POSDRU/86/1.2/S/58132
Noaptea Cercetătorilor
Biblioteca online =
Fountain of KnowledgeStructura si
biblioteci filiale


Tinread
Catalog online
Catalog partajat

Deutscher Lesesaal
Biblioteca Germana
25 de ani de existență
Onleihe


Shakespeare Corner


Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center


Bibliomod
Proiecte