BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVAÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ

GHID - Cum să accesezi contul
de cititor (Tinread)


GHID - Modalităţi de căutare în catalogul online Tinread

GHID - Resurse electronice fulltext

BIBLIOGRAFII LA CERERE


PUBLICAȚII NOU INTRATE

INSTRUMENTE PUBLICARE ȘTIINȚIFICĂ

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE
ANELIS PLUS 2023-2025


CĂRȚI ELECTRONICE
FULLTEXT


TRIAL-uri

RESURSE ELECTRONICE
FULLTEXT gratuite (Open Access)


BIBLIOTECA DIGITALĂ
     Materialele digitale pe categorii

ALTE RESURSE

Biblioteca 1947

70 de ani

 

SERVICII OFERITE DE BIBLIOTECĂ


Catalog online - ghid

Referinţe bibliografice - bibliografii pentru lucrările de seminar, proiecte, licenţă, master etc, informări bibliografice, cercetări bibliografice utilizând catalogul online, precum şi cataloagele tradiţionale alfabetic şi sistematic pentru publicaţiile vechi, referinţe bibliografice prin email, realizarea de materiale informaţionale - cerere bibliografie - biblioghid@yahoo.com.

Împrumut de publicaţii:

-   la domiciliu din fondurile proprii

- interbibliotecar (de la alte biblioteci din ţară şi străinătate – cerere) - email: illcraiova@gmail.com;

Acces direct la publicaţii – accesul direct al utilizatorilor la publicaţiile dorite se realizează în cadrul sălilor de lectură:

- Sala de lectură multidisciplinară;

- Teamwork Room;

- Centrul de Documentare Europeană;

- Sala de lectură a Facultăţilor de Drept şi Ştiinţe Sociale - colecții;

- Sala de lectură a Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor - colecții;

- Sala de lectură a Facultăţii de Litere;

- Sala de lectură Publicaţii Periodice - Facultatea de Automatică, Calculatoare, Electronică, sediul Facultăţii de Automatică, Calculatoare, Electronică;

- Sala de lectură a Facultăţii de Mecanică;

- Sala de lectură a Facultăţii de Ştiinţe (Matematică-Informatică, Fizică, Chimie);

- Sala de lectură a Facultăţilor de Agronomie şi Horticultură - colecții;

- Sala de lectură a Facultăţii de Teologie;

- Sala de lectură a Departamentului Geografie;

- Sala de lectură a Departamentului de Artă Teatrală;

- Sala de lectură Publicaţii Periodice (Unicate);

- Sala germană de lectură - Partener Institutul "GOETHE";

- Sălile de lectură ale Bibliotecii Centrului Universitar Drobeta-Turnu Severin.

Acces la publicaţii prin solicitarea publicaţiilor dorite existente în depozitele facultăţilor pe baza unui buletin de cerere pentru a fi consultate în cadrul sălilor de lectură.

Acces la baze de date ştiinţifice bibliografice, bibliometrice, precum şi fulltext (articole), cărţi electronice fulltext, rezumate din campusul Universităţii din Craiova -

http://biblio.central.ucv.ro/bib_web/ro/Anelis_Plus.php.

Tutoriale (ghiduri) privind utilizarea catalogului online, precum şi a bazelor de date ştiinţifice care conţin articole fulltext, rezumate, cărţi electronice http://biblio.central.ucv.ro/index.html.
Prezentare Biblioteca


Structura si
biblioteci filiale


Tinread
Catalog online
Catalog partajat

Deutscher Lesesaal
Biblioteca Germana
25 de ani de existență
Onleihe


Shakespeare Corner


Centrul de Documentare
Europeana - European
Documentation Center


Bibliomod
Proiecte